Topledelsen er helt afgørende!

 

Dynamikkerne i direktionen

 

Dynamikkerne i en direktion er mangeartet. Og der kan være mange skjulte agendaer og hensyn. Fuldstændig åbenhed, ærlighed - og dermed "alignment" - hører til sjældenhederne.

 

Desværre mærker organisationerne det hurtigt. Når vi som eksterne konsulenter går rundt i en organisation og taler med både mellemledere og medarbejdere, så er vi slet ikke i tvivl om hvilke direktører der har fortalt de samme budskaber som man blev enige om i direktionslokalet, og hvilke direktører der har drejet budskaberne i fht. det aftalte - eller slet ikke har fortalt historien. I nogle tilfælde har der også været mellemledere inde, men sagt lidt barskt - så er det altså også direktionens ansvar hvilke historier mellemlederne fortæller eller ikke fortæller.

 

Ambitioner og utålmodighed

 

De fleste topledere er vældig ambitiøse - både på egne og organisationens vegne. Topledere er generelt også meget, meget flittige. De fleste er imidlertid også utålmodige, og det kan være rigtigt godt i nogle sammenhænge, imens det kan være særdeles udfordrende i andre sammenhænge - specielt i forbindelse med implementeringsprocesser og tidsplaner.

 

 

Direktionen som "Dream-team"

 

Vi hjælper og faciliteter topledelser til bl.a. at opnå:

 

  • En stærk team-ånd (hvorfor er I sammen, om hvad og hvordan)
  • "Alignment" i direktionen om strategi og forretningsmæssige mål
  • At direktionen fremstår som én enhed og som rollemodeller for organisationen
  • En realistisk implementeringsplan for forandringer

Derudover hjælper vi direktioner med strategiplaner, organisationsudvikling og ledelseudvikling.

 

"Det er vigtigt at have tillid til konsulenten - specielt når ens egen tålmodighed er ved at være opbrugt."
Adm. direktør Erik Jakobsen, SDC

"Den bedste leder er den, der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdre til at gøre arbejdet, og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem, mens de gør det". Franklin D. Roosevelt