Strategi har forandret sig!

 

Siden finanskrisen har strategiarbejdet forandret sig. Det er helt tydeligt at de hurtige ændringer der sker i omverdenen (verdensøkonomien, aktiemarkedet, konkurrencesituationen etc.) også har skabt nye udfordringer i virksomhedernes strategier, bl.a.:

 

  • De strategiske forudsætninger, som tidligere var rimelig stabile, ændrer sig nu konstant (f.eks. renter, valutaer og konkurrenter)
  • De historiske tal, som man tidligere brugte til at udarbejde strategier, kan ikke længere bruges - fordi de allerede er uaktuelle
  • Aktionærer vil se resultater - på kort sigt
  • Implementeringshastigheden skal være hurtigere

"En teoretiker ved alting, men intet virker
En praktiker får alting til at virke,
men han ved ikke hvorfor"
 

 

der skal nye mindset og metoder til!

 

Der er naturligt nok behov for nye arbejdsmetoder, når hele markedet og strategierne er under pres. 1Direction arbejder med nogle af de nyeste metoder indenfor strategiarbejdet - og hjælper topledelserne med at fokusere på bl.a.:

 

  • The VITAL FEW (hvad er de 3-5 vigtigste mål)
  • Strategiske forudsætninger (hvilke 3-5 eksterne forhold påvirker strategien mest) - og hvis nogle af dem ændrer sig, skal strategien muligvis justeres
  • Den rette balancering imellem resultater og indsatser
  • Organisationens handlekraft (hvor hurtigt kan organisationen omstille sig til at eksekvere - hurtigt?)

Derudover arbejder vi naturligvis med forskellige kendte strategimodeller, som f.eks. Balanced Scorecard, Business Excellence og Blue Ocean. Vi er dog også meget pragmatiske omkring hvilke teorier - eller varianter heraf - der er velegnet i fht. den enkelte organisation.