Samarbejdspartnere

Når 1Direction løser opgaver for vores kunder, så arbejder vi sammen med forskellige partnere - og det kan både være kundens samarbejdspartnere, såvel som vores egne.

Vi kender vores styrker - og vores begrænsninger. Og derfor finder vi det vigtigt at samarbejde med andre organisationer og virksomheder som kan supplere vores egne kompetencer - så kunden får det ypperste inden for hvert kompetencefelt.

Vi påtager os i de situationer - og i tæt samspil med kunden - rollen som koordinator, så vi kvalitetssikrer at hvert delelement bidrager til helheden med dét de skal for at skabe resultaterne.

Som ét eksempel på en samarbejdspartner, kan vi nævne den professionelle analysevirksomhed Ennova. Vi har et strategisk samarbejde, hvor vi supplerer hinandens kompetencer.

Vi arbejder også sammen med flere læreranstalter, som bl.a. bidrager med de seneste forskningsresultater. Vi er medlem af Dansk Industri via Management Rådgiverne, for herigennem at følge markedstendenserne.

Hvis du ønsker en oversigt over vores øvrige samarbejdspartnere, så kontakt os.