Organisation som barriere

 

Strategiens indflydelse på, hvordan arbejdet skal gennemføres er et ofte overset element. Hvis strategien ændrer sig væsentligt, bør strategiens indflydelse på processer og strukturer i virksomheden vurderes.

 

En ny´strategi kan medføre et helt anderledes setup for vrksomheden i form af out- og in-sourcing, underleverandører, tilpasning af virksomhedens produkter og nye måder at markere sig i markedet på. Hvert af disse elementer kan have en kraftig effekt på den måde arbejdet udføres på i virksomheden, og dermed på sammenhænge og arbejdsgange i de etablerede procedurer og strukturer.

 

Der kan ofte være sammenhænge i virksomhedens processer som en bestyrelse og direktion end ikke aner eksisterer - og heller ikke skal vide. Der kan være uoverensstemmelser i en funktionsopdelt struktur, som skal afklares og funktion som er overflødige.

 

Denne manglende alignment af organisation og processer kan være en barriere for, om strategien kan realiseres effektivt og godt.

 

Organisationsstruktur og processer skal støtte medarbejdere i at arbejde effektivt - ikke hindre.

  

 

strategisk procesdesign

 

Straks tænker man i lange procesanalyser og gældende måder at vurdrer processer på -  og at det tager lang tid.

Men vi gør det på en helt anden måde. Med udgangspunkt i strategien udarbejder vi på få uger et proces design sammen med virksomhedens nøglepersoner, der klart afspejler den nye strategi og understøtter denne.

 

De nuværende arbejdsopgaver placeres i det nye procesdesign, og der foretages konsekvensvurdering i fht. den eksisterende struktur og arbejdsgange.

 

Det er en effektiv metode, som ikke i første omgang beskæftiger sig med eksisterende processer, men derimod de fremtidige behov. Det skaber et uvurderligt overblik, som mange direktioner efterfølgende priser i høje toner.

 

Det skaber overblik og forståelse for alle i organisationen. Det skaber den baggrund, der skal til for, at såvel organisationsstruktur som arbejdsgange løbende kan tilpasses i takt med at strategien implementeres.

 

Hvis strategien er en mindre forandring, så vurderer vi den eksisterende orgaanisationsstruktur. Vi finder evt. dilemmaer i organisationen, og vurderer deres indflydelse på de resultater virksomheden vil nå, og på virksomhedens strategi.