Ledelse i en ny tid!

Topledelserne er under konstant pres fra aktionærerne. Topledelserne presser mellemlederne. Ledelse er blevet en disciplin, hvor der i endnu højere grad end tidligere stilles krav om resultater. I '90erne og '00erne var ledelse i højere grad et spørgsmål om at være en god personaleleder - Leadershipskills (de "bløde" kompetencer), og så troede man på, at det ville skabe resultaterne. Den disciplin er naturligvis stadig relevant, men det skal i højere grad kombineres med managementskills (de "hårde" kompetencer).

Grundet dét pres som både topledelser og mellemledere har, så er der også en tendens til at den enkelte leder føler sig presset. Det kan ofte betyde en optimering af egne interesser, og - desværre - på bekostning af helheden. 


1Directions konsulenter hjælper ledere og organisationer med:

 

Individuelt lederskab:

 

  • Afklaring af egne ressourcer, dilemmaer og behov
  • Afklare lederens rolle og ansvar i organisationen
  • Afklare lederens egne succeskriterier og evt. karriereveje
 

Organisatorisk lederskab:

 

  • Sikre "alignment" i ledelsesgrupperne
  • Sikre dynamisk samspil - opadtil, nedadtil og på tværs i organisationen
  • Tilføre fælles ledelsessprog i organisationen samt nye kompetencer

Ledelse er et middel til at opnå forretningsmæssige mål - og den succesfulde leder er bl.a. karakteriseret ved:

  • Evnen til tænke helhedsorienteret
  • Evnen til at være "aligned" med sine lederkolleger og virksomhedens strategi
  • Evnen til at kunne eksekvere - og samtidig bibeholde medarbejdernes motivation