Implementeringens kompleksiteter

 

Alle erfarne erhvervsfolk ved at den sværeste disciplin af alle - er at lave en succesfuld implementering af større forandringer.

 

Hér er nogle af de velkendte udfordringer der er forbundet med implementering af forandringer:

 

  • Organisationen forstår måske den overordnede strategi/forandring, men ikke nødvendigvis hvad den betyder af forandringer på afdelingsplan eller på individniveau (hvad skal JEG gøre mere/mindre af)
  • HVIS organisationen forstår hvad de skal gøre mere/mindre af - så er det ikke givet at de også har lyst og motivation til at eksekvere forandringen.
  • Virksomhedskulturen (systemer, strukturer og mennesker) arbejder måske i en anden retning end det der understøtter forandringerne bedst muligt.
  • Ledernes indsatser i at drive forandringsproceserne kan være meget forskellig - afhængig af deres commitment og kompetenceniveau -  og dermed kan implementeringen måske lykkes nogle steder i organisationen, men ikke alle steder.

SAGT er ikke nødvendigvis HØRT

HØRT er ikke nødvendigvis FORSTÅET

FORSTÅET er ikke nødvendigvis ACCEPTERET

ACCEPTERET er ikke nødvendigvis GJORT 
 

 

vi bruger unikke arbejdsmetoder

 

Èt af vores særlige kendetegn, er at sikre implementering og resultater samtidig i hele organisationen. Vi bruger en meget effektfuld arbejdsmetode, som vi kalder "LEDERKIT".

 

Lederkit bliver altid tilpasset den enkelte organisation - og varierer i indhold, afhængig af selve forandringen, virksomhedskulturen, ledernes kompetenceniveau etc.

 

Lederkit sikrer at det er organisationens egne topledere og mellemledere der driver forandringerne - men i en styret proces, hvor organisationen kommer igennem den samme involveringsproces indenfor den samme periode - og med klare resultatkrav.

 

Herudover bruger vi naturligvis også de mere almindelige implementeringsmetoder, som f.eks. handlingspalner, individuel coaching, opfølgningsseancer etc.